විජේදාසගේ 22 ට මෛත්‍රී හරස් වෙද්දී තමන්ට රට බාර දෙන්න කියා ජාතික ජන බලවේගය ඉල්ලයි: ශ්‍රී ලංකා පුවත් විමසුම

NPP is ready to take over the government while Maithree opposes the 22nd Amendment

JVP and NPP Leader: Anura Kumara Dissanayake Source: Facebook/ Anura Kumara Dissanayake


Published 4 July 2022 at 1:17pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට තොරතුරු ගෙන එන මාධ්‍යවේදී මනෝජ් උදටියාවල සමඟ SBS සිංහල සේවය සෑම සඳුදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙන එන සතියේ ශ්‍රී ලාංකීය පුවත් සමාලෝචනයට සවන්දෙන්න ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න.


Published 4 July 2022 at 1:17pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


සවන්දෙන්න ගෙවීගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වුනු නවතම පුවත් වල ඇතුලාන්ත තොරතුරු SBS සිංහල සේවයේ සෑම සඳුදා දිනකම ගෙනෙන "සතියේ ශ්‍රී ලාංකික පුවත් විමසුමෙන්" 


 

AdvertisementShare