ස්වදේශික ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ගේ Welcome to Country චාරිත්‍ර පිළිබඳව මෙවර SBS සිංහල Settlement Guide වෙතින්

What is Welcome to Country?

Welcome to Country performed before Super Netball, Melbourne 2022 Source: AAP Image/James Ross


Published 5 July 2022 at 1:29pm
By Melissa Compagnoni, Nipuna Dodangoda
Source: SBS

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොදු උත්සව වලදී, ස්වදේශික ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ගේ සාම්ප්‍රදායික චාරිත්‍රයක් වන Welcome to Country නොහොත් 'රටට සාදරයෙන් පිළිගනිමු' චාරිත්‍රය පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට SBS සිංහල Settlement Guide වෙත සවන් දෙන්න.


Published 5 July 2022 at 1:29pm
By Melissa Compagnoni, Nipuna Dodangoda
Source: SBS


අද මෙම Settlement Guide ගුවන්විදුලි විශේෂාංගයෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන ආ තොරතුරු, කියවා දැන ගැනීමට හැකි වන පරිදි වෙබ් ලිපියක් ආකාරයටත් අපගේ වෙබ් අඩවියේ පලකොට තිබෙනවා. පිවිසෙන්න SBS සිංහල සේවයේ වෙබ් අඩවියට 


ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වීමේදී සංක්‍රමනිකයෙකු ලෙසට ඔබ දැනගත යුතු වැදගත් අංශ පිළිබඳව ඔබ වෙත තොරතුරු සහිත ලිපියට පිවිසෙන්න

Advertisement

Share