SBS Việt ngữ

Việt Nam tuần qua: Thiếu hụt bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

SBS Việt ngữ

Mức độ thiếu hụt bảo hiểm y tế trong năm 2021 là 17,8%.

Mức độ thiếu hụt bảo hiểm y tế trong năm 2021 là 17,8%.


Published 30 June 2022 at 6:23pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Các dịch vụ xã hội thiếu hụt khiến Hà Nội phải điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, trong khi tại Sài Gòn trên 52.000 người rút bảo hiểm một lần trong 5 tháng đầu năm nay 2022; Kết quả khảo sát mức sống dân cư trong năm 2021 vừa được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố cho thấy thu nhập đầu người bình quân trên cả nước giảm hơn 42.000/tháng.


Published 30 June 2022 at 6:23pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Share