ඕස්ට්‍රේලියා A කණ්ඩායමේ සහායක පුහුණුකරු තිලාන් සමරවීර ලංකාවට සේවය නොකරන්නේ ඇයි දැයි ගැන විවාද: ක්‍රීඩා විග්‍රහය

Thilan Samaraweera_ Assistance Cricket coach for Australian A Team

Thilan Samaraweera_ Assistance Cricket coach for Australian A Team


Published 10 June 2022 at 4:47pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS

මේ සතියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ක්ෂේස්ත්‍ර වල අලුත්ම තොරතුරු රැගෙන ඔබ හමුවට එන SBS සිංහල සේවයේ ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදී රංගන සෙනෙවිරත්න ගෙන එන 'සතියේ ක්‍රීඩා විග්‍රහය' ට සවන්දෙන්න ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති Speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න


Published 10 June 2022 at 4:47pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS


SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය ගෙන එන "සතියේ ක්‍රීඩා විග්‍රහය” සෑම සතියකම සිකුරාදා වැඩසටහනින් බලාපොරොත්තු වන්න
Share