ජුනි 13 SBS සිංහල පුවත්: රැජිණගේ උපන්දින සැමරුමේදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් මැඩලන්න උර දුන් සුව විරුවන්ට උපහාර

The Queen's Birthday 2020Honours ListLe onorificenze del compleanno della Regina vengono assegnate ogni anno ai cittadini che si sono impegnati nel servizio alla loro comunità.

The Queen's Birthday 2020Honours


Published 13 June 2022 at 12:39pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 ජුනි 13 සඳුදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දීමට ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ මත click කරන්න.


Published 13 June 2022 at 12:39pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS


ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල


Share