ඔස්ට්‍රේලියාවට පළමු වරට පැමිණෙන දෙමාපියන් හෝ වැඩිහිටියන් ශීත ඍතුවේ දී සෞඛ්‍ය සම්පන්නව රැකබලා ගන්නේ කෙසේද?

How to look after first-time visiting parents or elders to Australia during the Winter

Published 16 June 2022 at 11:45am
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවට පළමු වරට පැමිණෙන දෙමාපියන් හෝ වැඩිහිටියන් ශීත ඍතුවේ දී සෞඛ්‍ය සම්පන්නව රැකබලා ගන්නා අයුරු පිළිබඳ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සිදුකළ සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 16 June 2022 at 11:45am
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


මෙල්බර්න් නුවර වෛද්‍ය නදුන් බණ්ඩාර මහතා අප සමග කතා බහට.


 

AdvertisementShare