දෙමල ජනසංහාර සැමරුම් සතිය නැවතීමට බෑ: කැනඩා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සිංහල සංවිධාන ඇපෑල ඉවත දමයි: ලොව වටා

Sinhala Organisations were protesting against Ontario's Tamil genoside commoration week

Sinhala Organisations were protesting against Ontario's Tamil genoside commomoration week Source: AFP


Published 1 July 2022 at 1:12pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS

ලෝකය පුරා සිදුවුණු විශේෂිතම සිදුවීම් කිහිපය පිළිබඳව සාකච්චා කිරීමට අප සමඟ සම්බන්ද වුයේ AFP ප්‍රවෘති ජාලයේ මාධ්‍යවේදී, විදෙස් විත්ති විචාරක අමල් ජයසිංහ මහතා. වැඩසටහනට සවන්දිමට ඉහත ඇති පිංතූරය මධ්‍යයේ ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න


Published 1 July 2022 at 1:12pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS


මේ සතියේ ලෝකය වටේ වාර්තා වන අලුත්ම තොරතුරු රැගත් "ලොව වටා" විදෙස් විත්ති සමාලෝචනය සෑම සිකුරාදාම SBS සිංහල සේවයෙන්

Share