ජූනි 10 SBS සිංහල පුවත්: වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සියලුම ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට, ඩොලර් 3,000 ක්

payments

Published 10 June 2022 at 12:20pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 ජූනි 10 වන දා සිකුරාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන්දෙන්න


Published 10 June 2022 at 12:20pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS


අද ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල

  • ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉදිරි බලශක්ති අර්බුද වලට මුහුණ දීමට, මධ්‍යම සහ ප්‍රාන්ත බලශක්ති අමාත්‍යවරුන් එකඟතා රැසකට
  • වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින්ට ඩොලර් 3,000 ගෙවීම්
  • නව ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති Albanese සහ නවසීලන්ත අගමැති Jacinda Arden අතර පළමු හමුව අද
  • ශ්‍රී ලංකා හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සිය මන්ත්‍රී ධුරයෙනුත් ඉල්ලා අස් වෙයි
 
AdvertisementShare