ඔස්ට්‍රේලියානු ආගමන කටයුතු පිලිබඳ ප්‍රවේශය වෙනස්කරන බව නව කම්කරු රජය පවසයි: ජුනි 17 'කාලීන' විශේෂාංගය

People cross Bourke Street Mall in Melbourne, Sunday, March 20, 2022. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING

People cross Bourke Street Mall in Melbourne, Sunday, March 20, 2022.


Published 17 June 2022 at 12:37pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ බහු සංස්කෘතික ප්‍රජාවන්ගේ අවශ්‍යතා වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ෆෙඩරල් රජය විසින් තවත් දත්ත රැස් කිරීමට සූදානම් වීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු රැගත් ජුනි 17 වන දා සිකුරාදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 17 June 2022 at 12:37pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


ඩිජිටල් සහ සමාජ මාධ්‍ය ජාලයන්හි අපගේ SBS සිංහල සේවය හා සම්බන්ධ වීමට හැකි අයුරු 

  • SBS සිංහලවෙබ්අඩවිය:
  • SBS සිංහල Facebook පිටුව:
  • SBS Radio App: App Store හෝ Google Play වෙතින් SBS Radio App නොමිලයේ Download කරගෙනසජීවීව SBS සිංහලවැඩසටහනසහඅපගේඅනෙකුත් podcast වලටසවන්දෙන්න.
AdvertisementShare