Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
Hmong 09/01/2021

Tej cai uas tej xeev coj los siv tswj kab mob thoob plaws teb chaws Australia

Muaj cov kev txwv sib txawv siv thoob plaws Australia no tsuas nyob ntawm seb lub xeev koj nyob hos hloov raws qhov lawv xav tau los yog raws qhov lawv txhawj xeeb xwb.

  • RADIO
  • LATEST
PODCAST

SBS Hmong

OVERVIEW
Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.
# TITLE RELEASED TIME MORE
Muas Xwm Thoj qhia txog nws cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine thiab daim ntawv hno tshuaj vaccine 20/09/2021 03:57 ...
Fabkis hais tias Australia dag nws 19/09/2021 10:48 ...
Yuav sim siv cov technology cim tej neeg ntsej muag los tswj tej neeg cais ntawm tsev 17/09/2021 14:35 ...
Tso cai rau Queensland siv tau tsab cai txo lawv tus kheej txoj sia 17/09/2021 07:17 ...
Tej vaj tse uas yus muaj peev xwm yuav tau nyob 17/09/2021 11:01 ...
Tej laj fai kum xeeb cuam tshuam txog cov kev raug neeg phem dag 17/09/2021 09:14 ...
Victoria tswj kev txwv kab mob ntaug me ntsis thaum muaj neeg hno thawj koob tshuaj vaccine txog 70% 16/09/2021 11:34 ...
Siv cov kev caij tsheb kauj vab pab daws teeb meem nyuaj siab 12/09/2021 09:57 ...
Australia thiab Indonesia txoj kev sib raug zoo 12/09/2021 06:58 ...
Koom txoos xyoo 20 nco txog kev piam sij rau tsev ntxaib 12/09/2021 13:10 ...
View More

Xov xwm qhia txog kab mob Coronavirus

Read more

Download the free SBS Radio mobile app

Download now