Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
Hmong 6 days ago

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Muaj tej kev xaiv nom hauv xov tooj rau sawv daws siv suav cov neeg Australia uas kis tau kab mob coronavirus nrog thiab

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19 ntawm Australia rau hnub tim 20.05.2022.

  • RADIO
  • LATEST

Final Selection Criteria for the SBS Language Services Review is now available

Learn More
PODCAST

SBS Hmong

OVERVIEW
Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.
# TITLE RELEASED TIME MORE
Anthony Albanese yeej kev xaiv tsa los ua Australia tus thawj pwm tsav zum 31 22/05/2022 56:42 ...
Cov pab nom me thiab kev xaiv tsa 20/05/2022 05:28 ...
Labor qhia txog tej nyiaj siv pab nws tej cai 19/05/2022 57:41 ...
Thawj pwm tsav Scott Morrison tsab cai vaj tse 15/05/2022 56:48 ...
Cov kev nrhiav suab xaiv tsa tsoom fwv teb chaws hnub zwj Kuab (Friday -13 May 2022) 15/05/2022 14:50 ...
Ntau yam neeg cov kev muaj feem koom tsim videogames 15/05/2022 11:15 ...
Tej hluas ntawm tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws 13/05/2022 13:48 ...
Koj puas tau npaj txhiaj yuav mus xaiv nom rau hnub tim 21.05.2022? 08/05/2022 42:22 ...
AEC puas tau npaj txhij los tswj cov kev xaiv tsa tsoom fwv teb chaws xyoo 2022 08/05/2022 08:19 ...
Tsis muaj kws kho mob txaus siv 08/05/2022 06:47 ...
View More

Xov xwm qhia txog kab mob Coronavirus

Read more

Kev pib neej tshiab thiab kev tsiv teb tsaws chaw

SBS yeej muaj cov zaj xov xwm ua tshab txhais thiab qhia txog ntau yam teeb meem thiab ntau yam kev pab cuam ntawm Australia no coj los qhia rau cov neeg Australia tuaj nyob tshiab tsis hais tub kawm, neeg tsiv teb tsaws chaw, neeg thoj nam tawg tsov tawg rog, tej neeg tuaj nyob ib ntus kom paub txog tias muaj cov kev pab cuam twg, muaj teeb meem dab tsi uas tsim nyog lawv paub kom thiaj pab tau lawv tus kheej los yog lug kom tsis txhob raug tej teeb meem ntau yam thaum lawv tuaj nyob thiab pib dua neej tshiab ib ntus, nyob ruaj los yog nyob kiag ua pej xeem ntawm lub teb chaws Australia no kom thiaj ua tau lub neej xws li teb li chaw.