Coming Up Sat 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Lao radio

We are currently in recess and will be back on Air on Saturday 1/5/2021

Thanks for stopping by!

Please email comments@sbs.com.au with any inquiries.

14/04/2021

ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ

ປີນີ້ 2564 ເປັນນປີຍຫຸ້ງຍາກຮອບດ້ານໂດຍສະເພາະຍ້ອນວິກິດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນອອສເຕຼເລັຍກໍພາກັນສເລີມສລອງປີໃໜ່ນັ້ນເປັນພິເສດ. ດັ່ງການສຳພາດທ່ານ ເດດ ສີແສງຣັດ ປະທານປະຊາສຳພັນສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວໃນຣັດນວີຊາວແວນລ໌ ອອສເຕຼເລັຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

  • RADIO
  • LATEST

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂກໂຣນາໄວຣັສ (ໂກວິດ-19)

Read more
PODCAST

SBS ພາ​ສາ​ລາວ

OVERVIEW
ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.
# TITLE RELEASED TIME MORE
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ລາວ 2564​ ໃນອອສເຕຼເລັຍ 14/04/2021 17:12 ...
ການສເລີມສລອງປີໃໜ່ 2564 ທີ່ຫຼວງພະບາງ. 14/04/2021 05:22 ...
ຊາວປະໂມງລາວກັບການເປັນຄົນດັງພາຍຫຼັງຊ່ວຍຄົນຈາກເຮືອຈົມອ່າງນ້ຳງຶ່ມ. 14/04/2021 04:52 ...
ນາຍົກໄທຍ໌ໂທຫາລືກັບນາຍົກໃໜ່ຂອງ ສປປລາວ 14/04/2021 04:00 ...
ຄົນລາວຫາເອົາການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໂດຍວິທີໃດ? 14/04/2021 08:48 ...
ມີການກົດດັນໃຫ້ແກ້ໄຂການຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນອາຊີໃນການເມືອງອອສເຕຼເລັຍ. 14/04/2021 06:16 ...
ພະນັກງານນາໆວັທນະທັມສຳຮັຍສຳຫຼວດມົນລະເມືອງຕຽມຊຸມຊົນສຳຮັບການສຳຫຼວດ 2021. 14/04/2021 09:49 ...
ຂ່າວສຳຮັຍຣະຍະ 12-4-21. 14/04/2021 10:13 ...
ມິສເວີນດ໌ລາວຖຶກປົດ 14/04/2021 05:06 ...
ອາຊຽນ ຈະປຶກສາກັນກ່ຽວກັບວິກິດການເມືອງພະມ້າບໍ່? 14/04/2021 03:49 ...
View More

Download the free SBS Radio mobile app

Download now