Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
1 day ago

ቀጥታ ፈነወ SBS ትግርኛ (19 ግንቦት 2022)

ካብ ኣርእስታት ዜና፥ ** መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣውስትራሊያ ካብ ነሓሰ 1974 ጀሚሩ ዝተሓተ ሽቕለት ኣልቦነት ናብ 3.9 ሚኢታዊት ወሪዱ ኣሎ ። ** ው/ሕቡራት ሃገራት ፡ እቲ ኣብ ዩክረይን ዘሎ ውግእ ፡ ዓለምለኻዊ ፊናንሲያዊ ትካላት ኢዶም እንተ ዘየእትዮም ፡ ዓለማዊ ቅልውላው ምግቢ ኸለዓዕል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ።ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ፡ ካብ ግንባራት መኸተ ዝነቐለት ሽግ ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብ ሰፈር ልምዓት ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ቀጻሊ ረብሓታት ንከውሕስ ትፍትሾ ከም ዘላ ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ደመቀ መኮነን ተዛሪቡ። ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ “ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምምራጽ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ክኸውን። ብዛዕባ ምርጫ ኣውስትራሊያ ዝተሓሓዝ ንሰልፊ ሓምላይ ወይ ግሪንስ ዘፋልጥ መደብ ኣለና።

  • RADIO
  • LATEST

Final Selection Criteria for the SBS Language Services Review is now available

Learn More
PODCAST

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

OVERVIEW
ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።
# TITLE RELEASED TIME MORE
ቀጥታ ፈነወ SBS ትግርኛ (19 ግንቦት 2022) 19/05/2022 56:51 ...
ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ቀጻሊ ረብሓታት ንከውሕስ ዳግም ትፍትሾ ከም ዘላ ም/ቀ ሚንስተርን ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ደመቀ መኮነን ተዛሪቡ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 19/05/2022 07:04 ...
"ወያነ ንኲናት ኣንቂዶም ኣለዉ" መንግስቲ ኤርትራ “ኩሉ ግዝኣት ትግራይ ብሰላም ወይ ብኻልእ ሓራ ከይወጸ ጠጠው ዝብል ነገር የለን።” ጌታቸው ረዳ 18/05/2022 02:42 ...
ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ምምራጽ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ) 18/05/2022 09:40 ...
ምርጫ 2022: ሰልፊ ግሪንስ 18/05/2022 07:46 ...
"ጀላል ያሲን ናብ ሓይልታት ምስመጻና ሮል ሞዴልና/ ኣብነትና'ዩ ኔሩ።" ዮሃንስ ጸጋይ 17/05/2022 21:42 ...
ቢንያም ግርማይ ካብ ዝለዓሉ ተቐዳዳምቲ ጂሮ ብምዃን ይቕጽል፣ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዳ ክካየዱ ዝግበኦም ግጥማታ ኣብ ማላዊ ከተካይዶም'ያ 16/05/2022 12:07 ...
ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ (16 ግንቦት 2022) 16/05/2022 56:52 ...
ቀ/ሚንስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ ቀንዲ ቆላሕታኡ ትግራይ ዘይኮነስ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ ምዝራቡ ይግለጽ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 16/05/2022 08:51 ...
ዓሌታዊ ስምዒት ዘበገሶ ጃምላዊ ቅትለት ጸለምቲ ኣብ ኣመሪካ። 16/05/2022 03:34 ...
View More

ሓበሬታት ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)

Read more